-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44630 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

اين سوالي را كه مطرح مي كنم در مورد يك تناقض گفتار است در كتاب منيه المريد شهيد ثاني يا (آداب تعليم و تعلم) يكي از موانع كسب علم و دانش و رسيدن به درجات علمي را ازدواج و متاهل شدن عنوان كرده است با اين شهيد ثاني از علماي بزرگ و برجسته اسلام است ولي در كتابهايي كه در زمينه ازدواج هم اكنون تهيه و تدارك شده است مثلاً در كتاب انتخاب همسر آقاي ابراهيم اميني عنوان كرده است كه ازدواج با تحصيل و كسب علم و دانش سازگار است و ميتوان در كنار تحصيل علم و دانش ازدواج كرد حالا از شما سوال مي كنم كه اين تناقض چگونه است و ما كه در سن ازدواج قرار داريم و چون طلبه هستيم دوست داريم در زمينه علمي پيشرفت كنيم و اگر معنويت خود را بالا ببريم مي توانيم خودمان را از گناه به راحتي حفظ كنيم حال سوال من اين است با اين بيانات و با اين كه 23 سال سن دارم ازدواج كنم يانه؟ توضيح دهيد. ضمناً متن كتاب منيه المريد(علم و دانش را در قربانگاه ازدواج و تاهل سر بريدند)از سؤال شما اينگونه بر مي آيد، كه شما در يك حالت تعارض قرار گرفته اي. از طرفي بسيار علاقه مند به ادامه تحصيل هستي، و دوست داري مراتب عاليه علمي را سپري كني، و به درجات اعلاي درس و تحصيل و دانش نايل آيي؛ و از سوي ديگر تمايل به ازدواج نيز داري. و كلماتي را كه نقل كرده اي، با يكديگر در تعارض مي بيني. و حال آن كه آن كلمات، هيچ گونه تعارضي با همديگر ندارند، و در دو شرايط متفاوت مي توانند مورد عمل و اقدام قرار گيرند.

آنچه آيت ا...ابراهيم اميني نقل فرموده اند، در مورد كساني است كه تمايل به ازدواج دارند، ولي احساس مي كنند ازدواج براي آنان مشكلاتي بوجود مي آورد، كه احتمالاً نتوانند ادامه تحصيل بدهند. ايشان مي گويند كه ازدواج مانع تحصيل نيست، و با تحصيل دانش سازگار است. ولي سخن ايشان، به اين معنا نيست كه ازدواج نكردن، ميزان موفقيت علمي را افزايش مي دهد. ايشان گفته اند كه ازدواج سازگار است.يعني مانع ورادعي براي تحصيل نيست. واگر كسي بخواهد ازدواج كند و به تحصيل هم ادامه بدهد، ازدواج مانع ورادع نيست. بلكه براي كسي كه احساس نياز مي كند، ازدواج ضرورت دارد، و واجب مي گردد. زيرا اگر ازدواج نكند، ممكن است به گناه و معصيت آلوده شود. در اين صورت، به قداست و ارزش دانش و علم نيز ضربه خواهد زد.

بنابراين مي گوييم كه اگر طلبه اي احساس نياز كرد، بايد ازدواج بكند، و درنگ جايز نيست. و صرف طلبه بودن، دليل كافي براي گناه نكردن نيست. چه بسيار طلاب و علمايي كه فريب شيطان را خورده اند، وبه گناه آلوده شده اند. آنچه انسان را از گناهو معصيت حفظ مي كند، طلبه بودن و صاحب دانش و علم بودن نيست؛ ايمان و يقين است كه حافظ انسان است. البته ايمان و يقين آگاهانه،اطمينان بخش تر است. دانش تنها براي حفظ انسان كفايت نمي كند، ولي اگر طلبه اي بتواند خودش را حفظ كند، با توجه به اين كه ازدواج براي فرد مسؤوليّت آفرين است، به ناچار بخشي از اوقات خودش را براي رفع مشكلات و رسيدگي به امور زندگي و ... صرف مي كند. بديهي است كه با ازدواج، در طي مدارج عالي علمي، توفيق كمتري خواهد داشت.

مطالعه زندگي بزرگاني همانند امام خميني€، شهيد مطهري و ...، نشان مي دهد كه آنان، پس از حصول درجه اجتهاد، ازدواج كرده اند. (25تا27 سالگي) . افرادي كه ازدواج مي كنند، ديرتر مراتب علمي راطي مي كنند. زيرا اشغالات زندگي، بخشي از وقت آنان را به خود اختصاص مي دهد. از سوي ديگر، با گذشت سن، حافظه و انرژي انسان نيز به تحليل مي رود، و فراگيري مشكل تر مي شود. بنابراين توصيه شهيد ثاني براي كساني است،كه احساس نياز به ازدواج نكرده و نمي كنند. اين افراد تا زماني كه چنين احساسي در آنان بوجود نيامده، و به مدارج علمي قابل قبول نرسيده اند، ترجيح دارد كه از ازدواج خودداري ورزند. بنابراين ازدواج در سنين ابتداي جواني، انرژي متراكم و غيرقابل وصف جوان را به خودش اختصاص ميدهد، و جوان متأهّل در سر درس استاد، نه تنها بهره وافي ممكن است نبرد، بلكه ممكن است بعلت خستگي و كسالت، دچار چرت آلودگي و ... شود، و موجبات خنده و تمسخر دوستانش را نيز ممكن است فراهم سازد.

در اين مورد هر كس خودش بايد كلاهش را قاضي كند. اگر قدرت دارد، و باور و يقين دارد كه تجرّد و تعذّب، او را به گناه و معصيت نخواهد كشيد، بهتر است ابتدا با جدّيت درسش را ادامه دهد، و به سطح قابل توجهي از دانش برسد، سپس ازدواج كند. و اگر چنين اطمينان و باوري ندارد، و مي ترسد در آينده به گناه و تباهي كشيده شود، بهتر است ازدواج كند، و مراتب علمي را با تأنّي بيشتر، و ديرتر از همقطاران خودش سپري سازد؛ در عوض در زندگي، از دوستانش كه درس خواندهاند، و ازدواج نكرده اند، جلوتر است. آنان اگر در درس جلوتر باشند، ايشاندر زندگي جلوتر خواهد بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.